Hedef Bir Milyon üye

SIKÇA SORULAN SORULAR

Hedef 1 Milyon Üye ile ilgili tüm sorularınızın cevabını aşağıda bulabilirsiniz.

Üyelik Nedir?

Üye başvurusu kabul edilmiş ve üyelik giriş ücretinin tamamını ödemiş kişiler üyelik sıfatını kazanırlar. Fenerbahçe kartı ile kulübün tüm tesislerinden ve sağlanacak her türlü faydalardan yararlanır. Kongrelere katılabilir; kulüp yönetiminde seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Kongreye katılım için yıllık aidat borcu olmaması şarttır.

Temsilci üyelik nedir ne gibi faydalar sağlar?

Üyelik giriş ücretinin %20 sini ödemek sureti ile temsilci üyelik hakkını elde eden kişidir. Temsilci üye de gururla taşıyacağı ve özel faydalar sunan bir karta sahip olur. Fenerbahçe kimliği ile kulübün tüm tesislerinden ve sağlanacak her türlü indirimlerden yararlanır.Temsilci üye şubelerde delege seçilmesi halinde kulüp genel kurullarında oy kullanılacağı gibi seçme ve seçilme hakkını elde eder. Delegelerin kongreye katılım için yıllık aidat borcu olmaması şarttır.

Kongrelere kimler, nasıl katılır?

Üye giriş ücretinin tamamını ödemiş üyeler ile şubelerin Yönetim Kurulu başkan ve yönetim kurulu ile seçilmiş delegeler genel kurullara katılabilirler.. Kongreye katılım için yıllık aidat borcu olmaması ve süresi içinde yatırılması şarttır.

Üyelik ve Temsilci üyelik arasında, bedeli dışında ne gibi farklar vardır?

Üye, kulüp genel kuruluna doğrudan katılma ve seçme – seçilme hakkına sahiptir. Temsilci üye ise şube yönetim kurulu üyesi olması halinde “Doğal Delege” veya şube genel kurulunda Delege seçilmesi halinde merkez genel kuruluna katılma ve seçme seçilme hakkı olan üyedir.

Üyelik başvurusu için istenen belgeler nelerdir?

Gerek üyelik gerek temsilci üyelik başvurusunda aşağıdaki belgeler tamamlanmalıdır:

- Müracaat dilekçesi-ıslak imzalı
- Başvuru formu-ıslak imzalı
- 1 adet fotoğraf
- Adli sicil belgesi
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Türkiye vatandaşı olmayan başvuru sahiplerinden ayrıca Türkiye’de oturma hakkının olduğunu gösteren belge veya mavi kart istenir.

Üyelik başvurusunu nereden yapabilirim?

- Doğrudan kulüp sicil kurulundan
- Doğrudan Kadıköy şubesinden
- Şubelerimizden
- Fenerium mağazalarından (liste için tıklayın)
- Fenerbahçe Derneklerinden (liste için tıklayın)
- İnternet üzerinden, formları indirerek,

kolaylıkla yapılabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları başvuruları nasıldır?

Türkiye de oturmayan yabancılar Türkiye’de oturma hakkını belgelediği takdirde kulübe üye olabilirler, K.K.T.C. vatandaşları da Türkiye’de yabancı statüsündedir.

K.K.T.C. ve T.C. çifte vatandaşı olanlarla , Türkiye’de oturma hakkı bulunanK.K.T.C vatandaşları kulübe üye olabilirler.

Yurtdışından başvuru yapabilir miyim?

Yurtdışından da başvuru yapılabilmektedir. Yurtdışından başvuru için, mavi kart veya TC Kimlik numarası olması zorunludur. Sabıka kaydı, konsolosluklardan alınmalıdır.

Üyelik başvuru yaşı ile ilgili olarak sınırı var mıdır?

18 yaşını doldurmuş ve fiili ehliyete sahip her kişi üye olabilir. Üyelik başvurusunda yaş üst sınırı bulunmamaktadır.

25 Yaşını tamamlayan temsilci üyeler Yüksek Divan Kurulu üyesi olabilir mi?

Yüksek Divan üyeliği yaş ile değil üyelik süresi ile elde edilen bir haktır. Kulüp üyelik şartlarını yerine getirerek genel kurula katılım hakkını elde etmiş üyeler, üyelik tarihinden itibaren 25 yılını doldurmaları halinde Yüksek Divan Kurulu üyesi olma hakkını elde ederler. Temsilci üyelerin Yüksek Divan Kurulu üyeliği süreci üyelik giriş aidatını tamamlayarak üyeliğe geçiş tarihinden itibaren başlar ve üyelikte 25 yılını doldurduğunda tamamlanır. Bunlara ilaveten kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu asil üyeliği yapmış olanlar üyelik sürelerine bakılmaksızın Yüksek Divan Kurulu üyesi olabilirler.

Şube yönetim kurulu başkanları temsilci üye olsalar da aynı zamanda asıl üye midir? Bu sıfatla doğal delege olarak genel kurulda oy kullanabilir mi?

Şube yönetim kurulu başkanları asıl üye değildir. Şube başkan ve yönetim kurulu üyeleri doğal delegedir ve genel kurulda oy kullanabilirler ancak bu hakları görevde bulundukları süre ile sınırlıdır.

Üye Eş ve çocuklarının üyelik başvurularında fark var mıdır? Başvurularında gereken belgeler nelerdir?

Üyelikte 5 yılını doldurmuş üyelerin eş ve çocukları üyelik bedelinin %20 sini ödeyerek üye olabilirler.

- Çocukların 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını aşmamış olması gerekmektedir.

Aranan belgeler:

- Müracaat formu ve dilekçesi
- 1 adet fotoğraf
- Adli sicil belgesi
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Evlenme cüzdan fotokopisi (eşler için)

Üyelik ve Temsilci üyelik ücretleri ne kadardır ? Yıllık aidatları nedir?

- Üyelik giriş ücreti :10.000-TL
- Temsilci üyelik : 2.000-TL
- Yıllık aidat : 50-TL

Bu ücretler her yıl Fenerbahçe Yönetim Kurulu tarafından güncellenebilir.

Üyelik müracaatı başvuru tarihinden itibaren ne kadar zamanda sonuçlanır? Sonucunu nasıl öğrenebilirim?

Kulüp tüzüğümüzde belirtildiği gibi müracaat tarihinden itibaren 30 gün içinde başvurunun kabul veya reddi konusunda tarafınıza bilgi verilir.

Üyelik başlama tarihi başvuru tarihi midir?

Yönetim kurulunun üyeliği onayladığı karar tarihi üyelik başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

Temsilci üyelikten, üyeliğe geçebilmek mümkün müdür? Hangi ücret ödenmesi gerekir ve ödemede bir zaman sınırı var mıdır?

Temsilci üyelikten asıl üyeliğe geçiş ücret farkının ödenmesi ile mümkündür. Bugun itibari ile asıl üyelik için ödenmesi gereken ilave bedel 8,000 TL dır. Bu bedelin tamamı ödendiğinde üyeliğe geçebilmek mümkün olur; ancak giriş ücretinin bu süre içinde artması halinde yeni bedele göre farkın ödenmesi gerekir. Üyeliğe geçiş için üyelik bedelinin tamamlanması için zaman sınırı yoktur.

Temsilci üye, eşi veya çocuğu statüsünden yapılacak olan başvurularda ödenmesi gereken bedel ne kadardır?

Tüzüğümüzde açıkça belirtildiği gibi indirimden sadece kulüp üyeliğinde 5 yılını doldurmuş üye eş ve çocukları yararlanabilir. Temsilci üyelerin eş ve çocukları için indirim söz konusu değildir.

Üyelik veya temsilci üyelik başvurusunda banka kredisi kullanmak mümkün müdür? Kredi başvurusu için istenen evraklar nelerdir?

Denizbank ile yapılan anlaşma doğrultusunda üyelik başvurusu onaylanan kişiler, Denizbank şubelerine giderek kredi kullanımında bulunabilirler. Gerekli evraklar;

- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Gelir belgesi
- Maaş bordrosu veya şirketin imza sirküleriyle birlikte maaş yazısı
- Serbest meslek sahipleri için son 3 yıllık vergi levhası
- Kira geliri beyan edilecekse kira kontratı (tapu fotokopisi ile birlikte)
- Faiz geliri beyan edilecekse yatırım hesabı dokümanı (mevduat repo)
- İkametgah belgesi veya son aya ait resmi kurum fatura örneği (Türk Telekom, İgdaş vb.)
- İmza beyannamesi

Tüzel Kişiler İçin;
- Son 3 yıllık vergi levhası, tasdikli bilanço, gelir belgesi ve son detay mizan
- Ticaret sicil belgesi
- Ticaret odası kayıt belgesi
- Ticaret Sicil Gazetesi örneği
- İmza sirküleri (İbraz edilen gelir belgelerinin resmi olması zorunludur.)

Üyeler ve Temsilci üyeler kaç tane öncelikli maç bileti alma hakkına sahiptir?

Üyeler ve temsilci üyeler aynı bilet alma hakkına sahiptir. Maça göre üyelere ve temsilci üyelere tanınan bilet hakkı değişiklik göstermektedir.

Üyelikle ilgili bir şifre var mı, varsa şifremi nereden öğrenirim?

Evet, var, şifrenizi sicil kuruluna yaptığınız müracaatınızda alabilirsiniz.

Üyelik kartımı nasıl alabilirim?

Kargo ile gönderim yapılacaktır. Kartınız hazır olduğunda size kargo ile ulaştırılacaktır.

Üyelik kartının kaybolması ya da çalınması durumunda ne yapılmalıdır?

Kulüp sicil kuruluna yazılı ve imzalı başvurunuz halinde eski kartınız iptal edileceği gibi yenisini almanız mümkün olabilecektir. Talebiniz halinde kaydınızdaki adresine de gönderilebilecektir.

Üyelik kartımı aldım ama haklarımı bilmiyorum nasıl öğrenebilirim?

www.hedef1milyonuye.com internet sitemizden öğrenebileceğiniz gibi 0216 996 1907 numaralı çağrı merkezimizden bilgi alabilirsiniz.

Üyeliğimi başkasına devredebilir miyim?

Yasalar gereği Üyelik ve Temsilci üyeliklerin bir başkasına devredilmesi mümkün değildir.

Kayıp yada çalınan üyelik kartımın yeniden çıkarılması için herhangi bir ücret ödeyecek miyim?

Evet ödeyeceksiniz. Kart maliyeti kadar bir bedel (bugün itibari ile 10-TL) ödeyeceksiniz.

TC Vatandaşı iken başka bir ülke vatandaşlığına geçme durumunda üyeliğim düşer mi?

Başka bir ülke vatandaşlığına geçtiğinizde mavi kart almanız halinde üyeliğiniz devam eder.

Kulüp üyesi olarak bulunduğum şehirdeki Şubeye kayıt yaptırıp şubenin Genel Kurulunda seçme ve seçilme hakkım olabilir mi yoksa bu hak sadece Temsilci Üyelere mi aittir?

Üyeler sadece Merkez Genel Kurulunda oy kullanabilir ve seçme-seçilme hakkını kullanabilirler.

Şubelerin bulunduğu yerlerde taraftar dernekleri faaliyet gösterebilecek mi? Üye ya da Temsilci Üye olmaya maddi gücü yetmeyen taraftarlar ne yapacak?

Mevcut dernekler faaliyetlerine devam edeceklerdir.

Uzun yıllar amatör sporculuk yaptım, indirimden yararlanarak nasıl üye olabilirim?

Tüzük gereği başvuru süresi 14.11.2014 tarihinde sona ermiştir.

15 yıllık Kulüp üyesi iken vefat eden eşimden/babamdan dolayı, üye olabilmek için eş/çocuk indiriminden yararlanabilir miyim?

Vefat eden üyelerin eş ve çocukları, vefat edenin üyelik süresine bakılmaksızın giriş ücretinin %20’sini ödeyerek üye olabilirler.

Kulüp üyesi iken vefat eden eşimden/babamdan dolayı, eş / çocuk olarak kulüp tesislerinden aynı şekilde yararlanmaya devam edebilir miyim?

Vefat etmiş üyelerin Kulüp üyesi olmayan eşleri ve çocukları, kulüp tesislerinden üyeler için belirlenmiş koşullarla ve ayrı bir kimlik kartı ile yararlanabilirler.

Şube yönetim kurulunda yer alan Yedek Üyeler “Doğal Delege” olmadıklarından, Kulüp Genel Kuruluna katılabilmek için ayrıca “Delege” olarak seçilebilirler mi?

Hayır seçilemezler. Yedek üyeler, Genel Kurullarda Yönetim kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi delege seçimi ile birlikte yapıldığından, her iki göreve aday olamazlar.

Şube Genel Kurulunda “Delege” olarak seçilen Temsilci Üye’nin bir sonraki seçimde aday ya da delege olmasında zaman ya da dönem sınırlaması var mıdır?

Hayır bir zaman sınırlaması yoktur.

Şube Yönetim Kurulunda görev alan Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin 3 yıllık görev süreleri sona erdiğinde yeniden aynı göreve talip olmalarına engel olacak bir zaman ya da dönem sınırlaması var mıdır?

Hayır yoktur. 3 yıl sonunda tekrar seçilebilirler. Ancak, Yönetim Kurulu üyeleri görev süreleri sonunda ibra edilmeden herhangi bir görev alamazlar.

Denizbank İhtiyaç Kredisi'ne nasıl başvurabilirim?

Temsilci üyelik başvurusu için FENER1, üyelik başvurusu için FENER2 yazıp bir boşluk bırakıp TC Kimlik numaranızı 3280’ e mesaj atabilir ya da DenizBank Şubeleri’ ne gidebilirsiniz.

Örnek : “FENER1 12345678901” yazıp 3280’e SMS olarak gönderilir.

Hedef 1 Milyon Üye Projesi için DenizBank’tan kullanabileceğim İhtiyaç Kredisi Faiz oranları nelerdir?

12 ay %1,24, 24 ay %1,30, 36 ay %1,30, tüm vadelerde tahsis ücreti muafiyeti bulunmaktadır. Kredi maksimum vadesi 36 aydır. Kredi tahsis ücreti alınmamaktadır.

Denizbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

“Kulüp üyelik bedeli; temsilci üyelik için 2.000TL, üyelik için 10.000TL’ dir. Kredi kullandırımlarında 50 TL yıllık Kulüp aidatı alınacağından, kredi örnek ödeme tablolarında kredi tutarı temsilci üyelik için 2.050 TL, üyelik için 10.050 TL olarak hesaplanmıştır. Kredi maksimum vadesi 36 aydır. Kredi tahsis ücreti bulunmamaktadır. Taksit tutarlarına vergi ve masraflar dahildir. ”Sigorta ve vergi dahil ücretler toplamı”, vergi ve sigorta priminden oluşmaktadır. Aylık/ yıllık maliyet oranlarına tüm masraf ve vergiler dahil edilmiştir. Örnek krediler, kredi müşterisinin hayat sigortası yaptırması durumunda sigorta primi ilave edilerek hesaplanmış olup, sigorta primi hesaplamalarında ortalama 35 yaş baz alınmıştır.

Banka, onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil, ek belge isteme ve faiz oranını değiştirme hakkına sahiptir. Kulüp üyelik başvurusu onaylanmayan müşterilerin onaylı kredi tutarları bu proje kapsamında kullandırılmayacaktır. Krediye ilişkin ilgili belgeleri imzalamadan önce tüm masraf, ücret ve komisyon hakkında tarafınıza bilgi formu ile bilgilendirme yapılacaktır.”

Kulüp üyeliğim onaylanmasa bile kredimi kullanabilir miyim?

FBSKD “hedef 1 milyon üye” projesi kapsamında onaylanan kredi tutarlarını kulüp üyeliğiniz onaylanmadığı takdirde proje özelinde verilen faiz oranlarından kullanamazsınız.

ANLAŞMALI MARKALARIMIZ

FENERBAHÇELİ OLMANIN AYRICALIĞI İLE HER AN, HER YERDE ANLAŞMALI PEK ÇOK MARKADAN AVANTAJLAR SİZLERİ BEKLİYOR.

TÜM ÜYE İŞYERİ KAMPANYALARI İÇİN TIKLAYINIZ